1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

Nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos Platelių gimnazija reorganizuojama į Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrių

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2020 METAI

Pareigybės pavadinimas

2020m.I ketvirtis

2020m.II ketvirtis

2020m.III ketvirtis

2020m.IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

1705

1

1705

1

1876

   

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1139

1

1143

1

1153

   

Mokytojas*

26

948

26

1045

26

985

   

Priešmok. ugd. mokytoja

       

1

1517

   

Ikimokykl.ugd.mokytoja*

       

4

1274

   

Budėtojas

1

607

1

607

1

607

   

Pagalbinis darbininkas

1

607

1

607

1

607

   

Valytoja*

6

607

6

607

6

607

   

 

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2019 METAI (eurais)  

Pareigybės pavadinimas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

1831

 1831      1 1897 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1112

 1 1112       1 1112 

Mokytojas*

23

977

25  997       25  1083

Budėtojas

1

555

 1  555      1 583 

Pagalbinis darbininkas

1

555

 1  555      1  583

Valytoja*

6

555

 6 555      6  583

* Šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu. 

 

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2018 METAI (eurais)  

alga18 1 

Paaiškinimas:

 * Šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2017 METAI (eurais)  

Pareigybės pavadinimas I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 920  1 1104   1104  1156
Mokytojas* 24 601 22  647 23   611  23 647 
Budėtojas 1 380  380  1 380   1 417 
Pagalbinis darbininkas 1 380  380  1  380  1 380 
Valytoja* 6 380  6 380   6 380   6  399

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2016 METAI (eurais)  

Pareigybės pavadinimas I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1103 1 1220 1 979 1 955
Mokytojas* 28 549 28 567 26 556 26 586
Budėtojas 1 350 1       350 1 380 1 380
Pagalbinis darbininkas 1 350 1 350 1 380 1 380
Valytoja* 6 350 6 350 6 380 6 380

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2015 METAI (eurais)  

Pareigybės pavadinimas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1213

1

1213

1

1238

Mokytojas*

28

589

28

591

28

547

Budėtojas

1

300

1

300

1

325

Pagalbinis darbininkas

1

300

1

300

1

325

Valytoja*

7

282

7

282

7

305

 

 Paaiškinimas:

 * Šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

 

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2014 METAI (litais)  

Pareigybės pavadinimas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

3972

1

4166

1

4080

 1

4209

Mokytojas*

28

2027

28

2173

33

2014

 31

 2134

Budėtojas

1

1000

1

1000

1

1020

 1

1035

Pagalbinis darbininkas

1

1000

1

1000

1

1020

 1

 1035

Valytoja*

7

940

7

940

7

973

 7

 973

                                                                                                                   

                                             

 Paaiškinimas:

 * Šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

 

 Plungės rajono Platelių gimnazijoje
priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Pareigybių pavadinimas

Suma Lt
2013 m.
 I ketv.

Suma Lt
2013 m.
  II ketv.

Suma Lt
2013 m.
  III ketv.

Suma Lt
2013 m.
IV ketv.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

3510

 3510  3655  3649

Mokytojai

2023

 2023  2020  2016

Pedagoginiai specialistai

2203

 2203

 1887

 1936

Kiti specialistai

1490

 1490

 1506

 1450

Darbininkai

1000

 1000

 1000

 1000

Valytojos

1000

 1000

 1000

 1000

Budėtojas

1000

 1000

 1000

 1000

 

Pareigybių pavadinimas

Suma Lt
2012 m.
 I ketv.

Suma Lt
2012 m.
  II ketv.

Suma Lt
2012 m.
  III ketv.

Suma Lt
2012 m.
IV ketv.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

4048

4048

4048

4048

Mokytojai

2493

2401

2339

2224

Pedagoginiai specialistai

2416

2416

2416

2416

Kiti specialistai

1490

1490

1490

1490

Darbininkai

800

800

833

850

Valytojos

800

800

833

850

Budėtojas

800

800

833

850

Pareigybių pavadinimas

Suma Lt
2011 m.
 I ketv.

Suma Lt
2011 m.
  II ketv.

Suma Lt
2011 m.
  III ketv.

Suma Lt
2011 m.
IV ketv.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

4011

4011

4019

4048

Mokytojai

2332

2294

2319

2489

Pedagoginiai specialistai

2398

2369

2364

2434

Kiti specialistai

1482

1482

1482

1482

Darbininkai

800

800

800

800

Valytojos

800

800

800

800

Budėtojas

800

800

800

800

 

3655

3649

2020

2016

 1887

 1936

1506

 1450

 1000

 1000

 1000

 1000

 1000

 1000

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

1

1104

1

1104

22

647

23

611

1

380

1

380

1

380

1

380

6

380

6

380

Papildoma informacija