1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

Nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos Platelių gimnazija reorganizuojama į Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrių

2020 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys


2017 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2015 m. IV ketvirtis

2014 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita1

Finansinės būklės ataskaita2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

2014 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2014 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2014 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2013 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srauto ataskaita

Pinigų srauto ataskaita 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Priedai: Priedas1   Priedas2  Priedas3  Priedas4  Priedas5 Priedas6  Priedas7 Priedas8  Priedas9 Priedas10 Priedas10a  Priedas11  Priedas12  Priedas13

2013 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2013 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2013 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2012 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srauto ataskaita

Priedai: 6VSAFAS  8VSAFAS  12VSAFAS   13VSAFAS  17VSAFAS8priedas  17VSAFAS12priedas   20VSAFAS  20VSAFAS4priedas  25VSAFAS

2012 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2012 m. II ketvirtis

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Metų finansinės būklės ataskaita

 

 

2011 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (1)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2)

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2011 m. IV ketvirtis

 

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 1

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių sumų likučiai

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Papildoma informacija