1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

Nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos Platelių gimnazija reorganizuojama į Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrių

             Pirmasis vaikų švietimo židinys Plateliuose atsirado 1804 m. Tada mokykloje mokėsi 10 mokinių. Iki 1816 m. mokinių skaičius išaugio iki 40. Nuo 1819 m. Plateliuose veikė parapijinė mokykla, išlaikoma klebonijos lėšomis. Po 1863 m. sukilimo caro valdžia Plateliuose įsteigė valdišką pradžios mokyklą, vadinamą „liaudies mokykla”. 1908 m. ima veikti „Saulės” pradžios mokykla, išlaikoma dvasininkijos. Jos pirmasis mokytojas buvo Kazimieras Sidabras.

            1917 m. rudenį įsteigiama valstybinė vienkomplektė Platelių pradžios mokykla. Vedėjas – Jonas Žadeikis. Joje jau mokėsi 83 mokiniai. Vokiečių vyriausybės įsakymu 1917–1918 m. mokykloje buvo mokoma vokiečių kalbos.

            1932 m.  pastatyta nauja mokykla, kurioje mokėsi 120 mokinių.

            Tarybų valdžios metais  Plateliuose pradėtas įgyvendinti visuotinis vidurinis mokymas. Mokykloje veikia 6 skyriai. Po Antrojo Pasaulinio karo 1945 m. rugsėjo 1 d. Plateliuose atidaroma progimnazija, kuri nuo 1949 m. pertvarkoma į septynmetę mokyklą. Jau 1953 m. rugsėjo 1 d. ji perorganizuojama į nepilną vidurinę. 1957 m. mokykla išleidžia pirmąją abiturientų laidą. Tuo metu joje dirba 18 mokytojų.

            1963 m. pradedamas statyti pirmasis mokyklos priestatas, kuris pradedamas naudoti  kitais metais. 1964–1965 m. m. mokykloje jau 306 mokiniai.  1978 m. vėlyvą rudenį jau dirbama kabinetine sistema naujose erdviose patalpose.

            Pirmasis progimnazijos mokytojas buvo Boleslovas Balkevičius, mokymo dalies vedėja – Stasė Andriuškaitė. 1948–1949 m. m. progimnazijos direktoriumi pradeda dirbti Jurgis Račkauskas.  Nuo 1954 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktoriumi paskirtas Karolis Jazbutis. 1959–1960 m. m. direktorė buvo Valerija Vilkaitė, 1960–1961 m. m.  - Juozas Žilys. Nuo 1961 iki 1989 m. mokykloje  direktoriumi  dirbo Algirdas Stripinis.

            Nuo 1989 m. direktorė  yra  Regina Rubinienė.

            2006 m. rugsėjo 1d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Istorija  Istorija  Istorija  Istorija

Platelių mokyklos istorija plačiau...

Papildoma informacija