1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

Nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos Platelių gimnazija reorganizuojama į Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrių

Gerb. tėveliai ir visi kiti asmenys, kurie parėmėte ar norėtumėte paremti mūsų gimnaziją,

ačiū už ankstesniais metais suteiktą finansinę paramą. Džiaugiamės Jūsų indėliu prisidedant prie ypač svarbių gimnazijos bendruomenės poreikių tenkinimo (nemokamas mokinių vežimas į olimpiadas, varžybas, konkursus).

Būtume labai dėkingi, jeigu ir šiais metais 2% pajamų mokesčio skirtumėte mūsų gimnazijai.

Paramą suteikti galite tik internetu arba mokesčių inspekcijoje. Jeigu reikalinga pagalba, galite kreiptis į gimnazijos buhalteriją.

Gimnazijos rekvizitai:

Plungės r. Platelių gimnazija

Mokyklos g. 3, Plateliai, Plungės raj.

Įmonės kodas: 191131170

Direktorė Regina Rubinienė

 

2% gyventojų pajamų lėšų, skirtų paramai, gavimas ir panaudojimas 2018 m.

Likutis 2018-01-01   - 1315,17 Eur

Gauta  per 2018 m.  -   652,68 Eur

Panaudota             - 885,16 Eur (295,50 Eur - mokinių nuvežimas į varžybas, olimpiadas, konkursus; 15,00 Eur – marškinėliai mokiniams, dalyvaujantiems konkurse; 131,00 Eur - sumokėtas mokinių draudimas; 443,66 Eur – gimnazijos aplinkos tvarkymui).

 

Likutis 2019-01-01   - 1082,69 Eur

 

 

2% gyventojų pajamų lėšų, skirtų paramai gavimas ir panaudojimas 2016 m.

Likutis 2016-01-01   - 1070,98 Eur

Gauta                        -   892,09 Eur

Panaudota                - 473,15 Eur (mokinių nuvežimas į varžybas, olimpiadas, konkursus, sumokėtas Lietuvos gimnazijų asociacijos nario mokestis, nupirkti 8 sėdmaišiai).

Likutis 2016-12-31   - 1489,92 Eur

2% gyventojų pajamų lėšų, skirtų paramai gavimas ir panaudojimas 2017 m.

Likutis 2017-01-01   - 1489,92 Eur

Gauta                        -   713,95 Eur

Panaudota            -   888,70 Eur (mokinių nuvežimas į varžybas, olimpiadas, konkursus, festivalius, forumus; sumokėtas Lietuvos gimnazijų asociacijos nario mokestis; nupirkta kalėdinė eglutė ir stovai stiprintuvams, dovanėlės olimpiadų ir konkursų nugalėtojams.

Likutis 2017-12-31   - 1315,17 Eur

Papildoma informacija