1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

Nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos Platelių gimnazija reorganizuojama į Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrių

          VšĮ LIONS QUEST LIETUVA, atstovaujama direktoriaus Lino Slušnio, ir Platelių gimnazija, atstovaujama direktorės Reginos Rubinienės, siekdami vaiko gerovės, vykdydami savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei priekabiavimo prevenciją, stiprindami socialines ir emocines kompetencijas, sudarė sutartį naudoti LIONS QUEST programas ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“ ir ,,Raktai į sėkmę“. Mokytojai bus kviečiami į renginius, seminarus ir konferencijas, gimnazija gaus metodinės medžiagos komplektus mokytojams, mokiniams ir tėvams. Visą laiką bus teikiama įvairi metodinė pagalba. Gimnazija įsipareigoja įgyvendinti LIONS QUEST programas.

Papildoma informacija