1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

Nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos Platelių gimnazija reorganizuojama į Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrių

 

Ugdymas karjerai gimnazijoje

 TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

                   Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė:

Vilija Ramonienė (rusų kalbos mokytoja) - 22 kab.,

el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

          Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

•    sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

•    ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

•    organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla);

•    teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

•    padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

•    teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Karjeros koordinatorių veikla gimnazijoje:

•    Teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams);

•    Bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų  atstovais ir kitomis ogranizacijomis (pvz.: LCC, ISM, VU TVM, kalba.lt, fox.lt ir kt.) ;

•    Moko ir padeda naudotis puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt ir kt.).

Individualios konsultacijos vyksta:

Karjeros koordinatorė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Vilija Ramonienė

 

9.00-13.00 

 

 

9.00-12.00 

9.00-12.00

  Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

•    padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;

•    padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

•    mokoma susidaryti karjeros planą;

•    padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);

•    padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

•    teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;

•    informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;

•    supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;

•    informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

•    mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;

•    mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

•    ir kt.

Pagrindiniai dokumentai:

•    Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012

•    Ugdymo karjerai programa

 

Pokategorės

Papildoma informacija