1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

 

Ugdymas karjerai gimnazijoje

 TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

                   Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė:

Vilija Ramonienė (rusų kalbos mokytoja) - 22 kab.,

el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

          Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

•    sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

•    ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

•    organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla);

•    teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

•    padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

•    teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Karjeros koordinatorių veikla gimnazijoje:

•    Teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams);

•    Bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų  atstovais ir kitomis ogranizacijomis (pvz.: LCC, ISM, VU TVM, kalba.lt, fox.lt ir kt.) ;

•    Moko ir padeda naudotis puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt ir kt.).

Individualios konsultacijos vyksta:

Karjeros koordinatorė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Vilija Ramonienė

 

9.00-13.00 

 

 

9.00-12.00 

9.00-12.00

  Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

•    padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;

•    padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

•    mokoma susidaryti karjeros planą;

•    padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);

•    padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

•    teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;

•    informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;

•    supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;

•    informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

•    mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;

•    mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

•    ir kt.

Pagrindiniai dokumentai:

•    Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012

•    Ugdymo karjerai programa

 

Pokategorės

Papildoma informacija