1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
« »

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Švietimo veiklos rūšys:

 • bendrasis vidurinis ugdymas, kodas – 85.31
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

Papildoma informacija